3 Bezoekers hebben dit bedrijfsobject vandaag bekeken!

2.680 m² bedrijfsruimte te huur

Ambachtsweg 51-C
1271 AL Huizen

€ 50 per m² per jaar


Het bedrijfsgebouw is gelegen op het moderne bedrijventerrein in Huizen, nabij de Rijkswegen A1 en A27 en is door zijn goede bereikbaarheid uitstekend toegankelijk voor vrachtverkeer. Het bedrijventerrein is ontwikkeld omstreeks 1975 en heeft door zijn moderne bedrijfsbebouwing een aantrekkelijke uitstraling op nieuw te vestigen ondernemers. Het bedrijventerrein is royaal van opzet met ruime kavels, waarvan de Ambachtsweg één van de hoofdtoegangswegen vormt. Het bedrijfsgebouw, gebouwd omstreeks 1979, maakt door zijn brede voorgevel en materiaalgebruik een robuuste indruk. Het gebouw is uitgevoerd in een zware stalen spantconstructie met betonnen gevelelementen.
Het beschikbare vloeroppervlak omvat circa 2.680 m² bedrijfs-/magazijnruimte.

Kadastrale gegevens:
Het bedrijfsgebouw maakt deel uit van het gehele kadastrale perceel, bekend als gemeente Huizen, sectie C, nummer 7593, groot 91.84 are.

Opleveringsniveau:
De bedrijfsruimte beschikt over de volgende voorzieningen:

 • gewapende betonnen bedrijfsvloer, monolithisch afgewerkt;
 • vloerbelasting 1.500 kg/m²;
 • vrije overspanning van 19 meter;
 • vrije werkbare hoogte van circa 7 meter;
 • daklichten gecombineerd met aluminium ramen;
 • rookluiken en detectiesysteem;
 • brandmeld- en alarminstallatie;
 • basis elektriciteitsinstallatie;
 • gas cv-installatie met heaters;
 • 8 elektrisch bedienbare overheaddeuren in de voorgevel;
 • een overdekte laad- en losruimte voor vrachtauto’s;
 • een dagverblijf met een kantine en toiletgroep.

De bedrijfsruimte is bij uitstek geschikt voor magazijn- en distributiedoeleinden. Voor productiedoeleinden is aanpassing van het voorzieningenniveau noodzakelijk.

Servicekosten:
Niet van toepassing. Huurder draagt zelf zorg voor contracten met nutsleveranciers en onderhoudscontracten voor eventuele aanwezige installaties.

Zekerheidsstelling:
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Parkeergelegenheid:
Het voorterrein is deels openbaar gebied en goed bruikbaar voor parkeergelegenheid.

Aanvaarding:
Het object is nagenoeg per direct te aanvaarden.

Huurtermijn:
5 jaar met telkens 5 verlengingsjaren, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van twaalf maanden.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
Conform ROZ contract aangevuld met bijzondere bepalingen.

Bodemconditie:
Er is geen onderzoek gedaan naar de conditie van bodem en grondwater.

Bestemming:
Het geldende bestemmingsplan Haven- en industriegebieden, vastgesteld op 8 april 1999 kent aan het perceel de bestemming “Bedrijfsdoeleinden I“ toe, hetgeen bedrijfsactiviteiten toestaat in de categorie 1 tot en met 4. Aanvullende informatie kunt u opvragen bij de gemeente.

Meetrapport:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

Vergelijk Vergelijk
Brochure Printen
Fout melden

Neem contact met ons op